Używasz przeglądarki Internet Explorer 6, która nie jest wspierana nawet przez producenta.
W związku z tym, cześć funkcjonalności serwisu może być dla Ciebie niedostępna.
Radzimy zainstalowanie nowszej wersji Internet Explorera (zobacz tu) lub innej przeglądarki (zobacz tu lub tu).
...
 

Petycja do premiera
  •   

2 stycznia   Tomasz Czarnecki
Petycja do premiera Marek Różycki, prezes zarządu MDRK wystosował petycję do premiera Mateusza Morawieckiego dotyczącą umorzenia postępowań związanych z systemem monitorowania drogowego przewozu towarów. Poniżej przytaczamy jej treść.
 

W oparciu o ustawę o petycjach żądamy, by w trybie natychmiastowym umorzyć wszelkie postępowania wynikające ze stwierdzonych nieprawidłowości w wykonywaniu przez podmioty zobowiązane zgłoszeń zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów o ile nie spowodowały one uszczupleń wpływów budżetowych, a o ile dokonano już egzekucji nałożonych kar, to kary te zwrócić w trybie natychmiastowym.

Uzasadnienie. Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Żądanie w zakresie zapewnienia zgodności rzeczywistych działań administracji z deklaracjami składanymi na etapie wprowadzania aktów prawnych jest w interesie wszelkich obywateli.

Celem petycji jest przeciwdziałanie praktykom służb kontrolnych, które nakładają kary za błędy i pomyłki w zgłoszeniach wynikające z nieprecyzyjnego sformułowania prawa oraz niejednokrotnie wszczynają postępowania i nakładają kary w ilości większej niż jedna z danego przewozu wobec podmiotów szanujących prawo. W wyniku takich działań w roku 2017 co najmniej czerech przedsiębiorców będących naszymi klientami zajmujących się przewozem paliw musi zlikwidować działalność, gdyż pomimo działania zgodnego z prawem nie można uniknąć kar. Istnieje udowodniona zależność pomiędzy sposobem stosowania prawa przez administrację a decyzjami o zaprzestaniu działalności gospodarczej.

Jest zatem oczywistym, iż ustawa jest stosowana przez organy w sposób niezgodny zdeklaracjami i służy utrudnianiu działalności przedsiębiorców, przy czym najbardziej poszkodowani są mali i średni przedsiębiorcy. Zachowanie organów nie tylko narusza zaufanie obywateli do organów państwa ale i jest niezgodne z deklaracjami rządu odnośnie celów ustawy i jako takie stanowi restrykcje skierowaną przeciwko praworządnym obywatelom. Wnioskuję o opublikowanie petycji na stronach internetowych oraz poinformowanie nas o podjętych działaniach.

  •   
Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Serwisu.

Komentarze

Aby komentować, musisz się zalogować.