Używasz przeglądarki Internet Explorer 6, która nie jest wspierana nawet przez producenta.
W związku z tym, cześć funkcjonalności serwisu może być dla Ciebie niedostępna.
Radzimy zainstalowanie nowszej wersji Internet Explorera (zobacz tu) lub innej przeglądarki (zobacz tu lub tu).
...
 

Transport drogowy w nowej gospodarce cyfrowej

W najbliższych miesiącach może zajść wiele zmian istotnych dla działania polskich przewoźników działający na rynku europejskim, w tym zmiany organizacyjne i technologiczne. Zapraszamy na konferencję: "Transport drogowy w nowej gospodarce cyfrowej". 

Uczestnik dowie się między innymi się

* Jak przygotować się na zmiany w prawie europejskim.

* Co zrobić, by nowe technologie przynosiły oszczędności dla przedsiębiorstwa.

* O korzyściach dla przewoźników z działań w social media.

* Czy człowiek będzie musiał ustąpić miejsce pracy maszynie.

* Na temat narzędzi wspierających pracę właścicieli przedsiębiorstw menedżerów transportu, kierowców.

* W jaki sposób technologie wspierają tankowanie paliwa.

* Dlaczego wdrożenie systemu TMS może być nieskuteczne i jak ustrzec się błędów.

* Po co samochodom osobowym tyle „elektroniki”.

Inne korzyści

* Możliwość rozmowy, zadawania pytań największym ekspertom w branży, w tym profesorowi Wojciechowi Paprockiemu.

* Poznanie najnowszy produktów i usług związanych z technologią.

* Okazja do wymiany doświadczeń z innymi firmami transportowymi.

Koszty

0 zł. Słownie zero złotych. Wystarczy przyjść i korzystać z wiedzy. Mało tego, uczestnicy spotkania otrzymają prezentacje i będą mogli z nich korzystać również po zakończeniu konferencji.