Używasz przeglądarki Internet Explorer 6, która nie jest wspierana nawet przez producenta.
W związku z tym, cześć funkcjonalności serwisu może być dla Ciebie niedostępna.
Radzimy zainstalowanie nowszej wersji Internet Explorera (zobacz tu) lub innej przeglądarki (zobacz tu lub tu).
...
 

Organizatorzy

Eurologistics

Rozwiązywanie konfliktów w zespole

 

Warsztaty mają na celu poznanie twórczych sposobów rozwiązywania konfliktów w zespole drogą negocjacji. 

Perswazja powinna być narzędziem defensywnym. Dlaczego?
Po pierwsze, technika manipulacyjna rozpoznana przez partnera przestaje działać. Po drugie, manipulacja niszczy relacje oparte na zaufaniu i lojalności. Ich późniejsza odbudowa jest bardzo trudna, a czasami niemożliwa. Jesteśmy z natury pamiętliwi, a nasz mózg wychwytuje z otoczenia bodźce negatywne, zagrażające naszej egzystencji.

Biznes najlepiej oprzeć na takich narzędziach ofensywnych, które nie niszczą sieci powiązań społecznych, której jesteśmy częścią. Proste przekonywanie partnera (retoryka) lub publiczności (erystyka) należy uzupełnić o twórcze rozwiązywanie konfliktów w zespole drogą negocjacji ku obopólnej satysfakcji.

 

Warsztaty prowadzi

Maciej Baszak - Brain Speaking

Neurokognitywista, jego zainteresowania i doświadczenia dotyczą epigenezy umysłu, czyli możliwości kontrolowanego kształtowania mózgu człowieka. Zajmuje się psychologią uniwersalnego projektowania (universal design), narzędziami umysłu (braintools). Doświadczony wykładowca i trener biznesowy, wykorzystujący wyniki badań nad mózgiem do ulepszania procesu transferu wiedzy, budowania ścieżki rozwoju osobistego i zawodowego. Stypendysta uniwersytetów w Edynburgu i Kilonii. Pracownik Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.