Używasz przeglądarki Internet Explorer 6, która nie jest wspierana nawet przez producenta.
W związku z tym, cześć funkcjonalności serwisu może być dla Ciebie niedostępna.
Radzimy zainstalowanie nowszej wersji Internet Explorera (zobacz tu) lub innej przeglądarki (zobacz tu lub tu).
...
 

Organizatorzy

Produktywny menadżer i kreatywny lider

Wejdź na kolejny poziom kreatywności rozwiązań!

 

Biznes nie polega jedynie na przetrwaniu kryzysu, utrzymaniu się na rynku i wyjściu na prostą. Biznes to przede wszystkim przekonanie innych, że mamy coś ciekawego do zaoferowania. Pozostając w grze, dowodzimy, jak dobrze dostosowaliśmy się do istniejących realiów. Przyciągając uwagę, kwestionujemy istniejące realia, tworząc sygnały wyróżniające nas spośród innych.

Przeczekanie utrzymuje firmę przy życiu, komunikowanie nadaje działalności firmy sens. Stosowanie pierwszej strategii prowadzi do zastoju, drugiej – do różnorodności i kreatywności rozwiązań.

Zmienianie ludzi i ich nawyków jest domeną przywódców. Menadżer może być przywódcą, ale nie musi nim być. Menadżer dobrze wykonuje swoje działania, natomiast przywódca wykonuje dobre działania. Pierwszy doskonali posiadane narzędzia kierowania ludźmi, drugi modyfikuje narzędzia w zależności od sytuacji. Świat zmienia się znacznie szybciej niż schematy myślenia, więc modyfikacja taka jest konieczna. Menadżerowie uczą się, pogłębiając wiedzę w ramach istniejącego schematu myślenia. Przywódcy zmieniają stare i wprowadzają nowe schematy myślenia.

 

Warsztaty prowadzi

Maciej Baszak - Brain Speaking

Neurokognitywista, jego zainteresowania i doświadczenia dotyczą epigenezy umysłu, czyli możliwości kontrolowanego kształtowania mózgu człowieka. Zajmuje się psychologią uniwersalnego projektowania (universal design), narzędziami umysłu (braintools). Doświadczony wykładowca i trener biznesowy, wykorzystujący wyniki badań nad mózgiem do ulepszania procesu transferu wiedzy, budowania ścieżki rozwoju osobistego i zawodowego. Stypendysta uniwersytetów w Edynburgu i Kilonii. Pracownik Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.