Używasz przeglądarki Internet Explorer 6, która nie jest wspierana nawet przez producenta.
W związku z tym, cześć funkcjonalności serwisu może być dla Ciebie niedostępna.
Radzimy zainstalowanie nowszej wersji Internet Explorera (zobacz tu) lub innej przeglądarki (zobacz tu lub tu).
...
 

Organizatorzy

LOGISTYKA PRODUKCJI
LOGISTYKA PRODUKCJI

Manufaturing Summit 2018

Manufacturing Summit to prestiżowa konferencja skierowana do menedżerów firm produkcyjnych. Piąte edycja wydarzenia odbędzie się pod hasłem "Produkcja przyszłości", lecz w programie nie zabraknie też palących tematów, które dotykają fabryki od lat.

Sektor produkcyjny w Polsce jest w pełnym rozkwicie. Od lat stanowi on motor napędowy gospodarki, zaś nieustającemu napływowi zagranicznych inwestycji towarzyszy dynamiczny rozwój polskich producentów. Nie można jednak zakładać, że taka sytuacje będzie trwała wiecznie, stąd też już dziś trzeba szukać kolejnych obszarów, w których firmy mogą się usprawniać.

 

Szeroko głoszona Czwarta rewolucja przemysłowa powoduje, że coraz częściej zastanawiamy się, czy tu już pora na wdrożenie daleko idącej cyfryzacji i automatyzacji operacji. Trudna sytuacja na rynku pracy powoduje, że nowe technologie jawią się jako coraz bardziej atrakcyjne. Nie można jednak zapomnieć, że wdrażanie nowoczesnych rozwiązań nie przyniesie efektu, jeżeli wcześniej nie wyeliminujemy istniejących problemów w organizacji procesów i kulturze pracy.

 

Manufacturing Summit ma na celu zgromadzenia i zintegrowanie menedżerów firm produkcyjnych oraz ekspertów związanych ze środowiskiem produkcji. W tym wyselekcjonowanym gronie dyskutujemy na temat bieżących zagadnień dotyczących działalności firm produkcyjnych, jak też zwracamy uwagę na trendy, których nie można przegapić, tworząc strategię rozwoju przedsiębiorstwa.

 

Główną częścią wydarzenia jest sesja wykładowa, będąca okazją do prezentacji nowych idei, studiów przypadku oraz skutecznych metod działania. Wystąpienia prowadzą przedstawiciele czołowych firm produkcyjnych i branżowi eksperci. Prelekcje stanowią okazję do zaprezentowania doskonałości operacyjnej firmy w zarządzaniu produkcją oraz przykładów działania strategicznego i osiągnięć kadry menedżerskiej. Uzupełnieniem wykładów problemowych są wystąpienia przybliżające najciekawsze rozwiązania, dzięki którym można poprawić wydajność fabryk i łańcuchów dostaw.

 

Tematy omawiane w sesji plenarnej trafiają dodatkowo pod debatę w ramach paneli dyskusyjnych. Pozwalają one przedstawić wiele punktów widzenia na ten sam problem, oraz ułatwiają uczestnikom konferencji włączenie się w dyskusję. Formułę konferencji uzupełniliśmy w ostatnim okresie o szkolenia, pozwalające poszerzyć wiedzę i umiejętności menedżerskie oraz poznać wybrane zagadnienie w szerszym zakresie.

 

Poza częścią oficjalną, wydarzenie tętni życiem kuluarowym, gdzie przez cały dzień trwa wymiana doświadczeń i nawiązywane są cenne kontakty. Manufacturing Summit to konferencja międzybranżowa - stawiamy na prezentację uniwersalnych zagadnień, wnioski z których okażą się przydatne dla przedstawicieli każdej firmy produkcyjnej.