Używasz przeglądarki Internet Explorer 6, która nie jest wspierana nawet przez producenta.
W związku z tym, cześć funkcjonalności serwisu może być dla Ciebie niedostępna.
Radzimy zainstalowanie nowszej wersji Internet Explorera (zobacz tu) lub innej przeglądarki (zobacz tu lub tu).
...
 

Vienna International Brokers Sp. z o.o.

Jesteśmy brokerem ubezpieczeniowym działającym z sukcesami na rynku europejskim od 2005 roku. Aktualnie posiadamy cztery własne biura w Warszawie, Wiedniu, Moskwie i Ałma-Acie, a w ramach sieci stowarzyszonej jesteśmy obecni w 140 państwach co umożliwia nam świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego i zarządzania ryzykiem w niemalże w dowolnym miejscu na całym Świecie. Bardzo cenimy sobie niezależność, dla tego jako jeden z nielicznych podmiotów świadczących usługi brokerskie na rynku polskim jesteśmy udziałowcami spółki macierzystej. Zapewnia nam to swobodę działania i dostosowanie lokalnej struktury do potrzeb i wymagań rynku.

 

Nasz zespół to wyłącznie brokerzy ubezpieczeniowi z co najmniej kilku a w większości przypadków kilkunastoletnim doświadczeniem w bezpośredniej obsłudze klienta. Naszą specjalnością są programy ubezpieczeniowe szyte na miarę. Nie boimy się wyzwań ani trudnych do ubezpieczenia ryzyk. Jeśli konkretny produkt jest niemożliwy do uzyskania na rynku lokalnym posiłkujemy się naszymi kontaktami na rynku europejskim.

 

Nasza oferta

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

Nasza oferta jest stworzona z myślą o firmach posiadających własne floty pojazdów, firmach leasingowych, firmach prowadzących wynajem pojazdów (CFM, FSL) oraz przedsiębiorstwach korzystających z usług CFM, FSL które chcą zachować kontrolę nad polityką ubezpieczeniową w stosunku do użytkowanej przez siebie floty.

W ramach obsługi umów komunikacyjnych zapewniamy program ubezpieczeń, na który składać się mogą umowy ubezpieczenia:

- ryzyka odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC)
- ryzyka nadwyżkowego OC komunikacyjnego
- ryzyka auto-casco (AC)
- ryzyka następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW)
- ryzyka assistance (ASS)
- ryzyka ochrony prawnej (OP)
- ryzyka utraty wartości (GAP)
- ryzyka spłaty kredytu (PPI)

Każdorazowo ustalamy jej kształt, zakres klauzul i rozwiązań dodatkowych z uwzględnieniem specyficznych potrzeb każdego Klienta, jego floty oraz zakresu prowadzonej działalności gospodarczej.

W ramach naszej usługi brokerskiej zapewniamy również:
- zarządzanie zawartymi umowami,
- zarządzanie procesem likwidacji szkód
- działania w celu ograniczenia szkodowości
- atrakcyjne oferty na ubezpieczenia prywatneUBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

Podstawowa polisa majątkowa pokrywa szkody w substancji majątku przedsiębiorstwa i powinna gwarantować możliwość pełnej restytucji uszkodzonego mienia, chyba że ze względów finansowych zadecydowano inaczej.

Aktualnie standardem rynkowym są umowy ubezpieczenia „od wszystkich ryzyk” tzw. „all risk”, które zapewniają odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody powstałe wskutek jakiegokolwiek nieprzewidywalnego zdarzenia o ile nie zostało ono wyraźnie wyłączone w warunkach ubezpieczenia.

W ramach umowy ubezpieczenia majątku przedsiębiorstwa można ubezpieczyć również m.in:

- ryzyko strajków i rozruchów społecznych,
- ryzyko terroryzmu,
- ryzyko katastrofy budowlanej,
- ryzyko uszkodzenia maszyn i urządzeń,
- ryzyko uszkodzenia lub utraty sprzętu elektronicznego.

Następstwa szkody w majątku są zazwyczaj dużo bardziej poważne niż wartość samej bezpośredniej straty. Ubezpieczenie utraty zysku gwarantuje zachowanie wyniku finansowego przedsiębiorstwa w przypadku, gdy szkoda powoduje przestój lub ograniczenie działalności, poprzez objęcie ochroną kosztów stałych oraz zysku z działalności operacyjnej.

Oferujemy również umowy dedykowane pod konkretne ryzyka takie jak:
- ubezpieczenie ryzyka terroryzmu, w tym utraty zysku, do pełnych sum ubezpieczenia T3 lub LMA,
- ubezpieczenie wad wewnętrznych budynków IDI (Inherent Defects Insurance).UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest koniecznym wymogiem prowadzenia działalności gospodarczej zarówno w zakresie zabezpieczenia interesów finansowych przedsiębiorstwa, jak również spełnienia wymogów nałożonych przez kontrahentów czy podniesienia poziomu zaufania partnerów biznesowych.

Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zapewnia ochronę w przypadku wyrządzenia szkody osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub posiadanym mieniem, zarówno w przypadku szkód osobowych jak i w mieniu.

Oferujemy pełny zakres umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w tym m.in.:
- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej,
- ubezpieczenie wycofania produktu z rynku (product recall),
- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej,
- ubezpieczenia przeznaczone dla grup zawodowych objętych obowiązkiem ubezpieczenia,
- ubezpieczenia nadwyżkowej odpowiedzialności cywilnej dla posiadaczy pojazdów mechanicznych, lub grup zawodowych objętych obowiązkiem ubezpieczenia.UBEZPIECZENIA TRANSPORTOWE

Nasza oferta ubezpieczeń transportowych przygotowana jest z myślą zarówno o firmach transportowych czy spedycyjnych, dla których transport towarów stanowi podstawowy zakres działalności jak i o przedsiębiorstwach produkcyjnych czy handlowych dla których jest to jeden z elementów szerszego procesu.

Ubezpieczenie towaru w transporcie (CARGO) chroni właściciela przewożonego towaru przed finansowymi skutkami uszkodzenia ładunku na skutek zdarzeń losowych. Zakres ubezpieczenia najczęściej oparty jest o Instytutowe Klauzule Ładunkowe (ICC). Produkt przeznaczony jest dla każdego rodzaju transportu w tym transportu multimodalnego.

Ubezpieczenie OC Przewoźnika lub Spedytora zabezpiecza interes finansowy przedsiębiorców prowadzących działalność w charakterze spedytorów lub przewoźników w przypadku szkód wyrządzonych podczas wykonywania umów spedycji lub przewozu.

Dobór właściwego zakresu ubezpieczenia jest w tym wypadku szczególnie ważny, chociażby z uwagi na przenikanie się zakresów działalności spedytorów i przewoźników umownych, którzy jedynie podzlecają dalszy transport towarów. Mimo pozornego podobieństwa tych czynności zakres odpowiedzialności jest w tych przypadkach diametralnie różny o czym należy pamiętać przy zawieraniu dobrej umowy ubezpieczenia.UBEZPIECZENIA DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH (D&O)

Członkowie organów spółek kapitałowych w określonych okolicznościach mogą odpowiadać całym swoim majątkiem za działania, bądź zaniechania w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych. Setki podejmowanych decyzji o charakterze strategicznym, prawnym, ekonomicznym mogą mieć więc wpływ nie tylko na zarządzane przedsiębiorstwa, ale również na życie prywatne osób odpowiedzialnych za ich wydanie.

Umowa ubezpieczenia D&O zapewni w przypadku wniesienia roszczenia m.in.: ochronę prawną, pokrycie kosztów należnego odszkodowania, pomoc w zakresie odzyskania dobrego imienia, czy środki na bieżące opłaty w przypadku blokady prywatnych środków.

Wsparcie w zakresie ochrony prawnej, czy negocjacji prowadzonych w celu osiągnięcia ugody jest w tym przypadku tak samo ważne, jak nie ważniejsze, niż samo wypłacone odszkodowanie. Współpraca z nami gwarantuje możliwość skorzystania z serwisu prawnego jednej z najlepszych kancelarii prawnych w Polsce.