Używasz przeglądarki Internet Explorer 6, która nie jest wspierana nawet przez producenta.
W związku z tym, cześć funkcjonalności serwisu może być dla Ciebie niedostępna.
Radzimy zainstalowanie nowszej wersji Internet Explorera (zobacz tu) lub innej przeglądarki (zobacz tu lub tu).
...
 

Synergia Pro Sp. z o.o.

Firma Synergia Pro jest dostawca rozwiązań optymalizujących zarządzanie łańcuchem dostaw. Specjalizujemy się prognozowaniu popytu/sprzedaży, zarządzaniu zapasami i automatyzacji zamawiania.

 

Nasza oferta

Oprogramowanie Eternia Trend to narzędzie  do szybkiego, łatwego i dokładnego prognozowania na podstawie danych historycznych. 

System pozwala osiągać wysokiej trafności prognozy za pomocą użytych w systemie zaawansowanych i sprawdzonych metod statystycznych. Eternia Trend automatycznie wybiera najlepszą metodę dla dostarczonych danych, jednocześnie zostawiając możliwość ingerencji użytkownikom. Aplikacja umożliwia dokonywanie korekt eksperckich oraz współpracę wielu osób zaangażowanych w proces prognozowania. Eternia Trend uwzględnia wszelkie czynniki zewnętrzne mające wpływ na prognozę takie jak działania reklamowe, kampanie marketingowe, zmiany cen i zdarzenia kalendarzowe a także sezonowość.

Dzięki możliwościom raportowania, można tworzyć raporty dowolnego formatu i automatycznie rozsyłać na wiele sposobów.
Oprogramowanie Eternia Trend to narzędzie do szybkiego, łatwego i dokładnego prognozowania na podstawie danych historycznych.

System pozwala osiągać wysokiej trafności prognozy za pomocą użytych w systemie zaawansowanych i sprawdzonych metod statystycznych. Eternia Trend automatycznie wybiera najlepszą metodę dla dostarczonych danych, jednocześnie zostawiając możliwość ingerencji użytkownikom. Aplikacja umożliwia dokonywanie korekt eksperckich oraz współpracę wielu osób zaangażowanych w proces prognozowania. Eternia Trend uwzględnia wszelkie czynniki zewnętrzne mające wpływ na prognozę takie jak działania reklamowe, kampanie marketingowe, zmiany cen i zdarzenia kalendarzowe a także sezonowość.

Dzięki możliwościom raportowania, można tworzyć raporty dowolnego formatu i automatycznie rozsyłać na wiele sposobów.

Eternia Opti pozwala na zautomatyzowanie procesu zamawiania towarów/materiałów oraz optymalizację kosztów związanych z ich przechowywaniem oraz obrotem. System minimalizuje straty związane z zapasami i zamówieniami oraz wspomaga w wyznaczaniu minimalnych stanów magazynowych wystarczających na bezpieczne zaspokojenie popytu wyznaczanego na podstawie prognoz. 

Poprzez automatyzację Eternia Opti pozwala na znaczne usprawnienie procesu zamawiania, uwzględniając potrzebę wyboru różnych ofert, dostawców, sposobów dostaw i płatności oraz zakładaną dostępność towarów.
Eternia Opti pozwala na zautomatyzowanie procesu zamawiania towarów/materiałów oraz optymalizację kosztów związanych z ich przechowywaniem oraz obrotem. System minimalizuje straty związane z zapasami i zamówieniami oraz wspomaga w wyznaczaniu minimalnych stanów magazynowych wystarczających na bezpieczne zaspokojenie popytu wyznaczanego na podstawie prognoz.

Poprzez automatyzację Eternia Opti pozwala na znaczne usprawnienie procesu zamawiania, uwzględniając potrzebę wyboru różnych ofert, dostawców, sposobów dostaw i płatności oraz zakładaną dostępność towarów.