Używasz przeglądarki Internet Explorer 6, która nie jest wspierana nawet przez producenta.
W związku z tym, cześć funkcjonalności serwisu może być dla Ciebie niedostępna.
Radzimy zainstalowanie nowszej wersji Internet Explorera (zobacz tu) lub innej przeglądarki (zobacz tu lub tu).
...
 

Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych

Branże:  
Doradztwo

Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych (SKFS) zrzesza ponad 100 członków, którzy na co dzień zarządzają flotą kilkunastu tysięcy pojazdów.

Celem SKFS jest:

1. Upowszechnianie wiedzy o zarządzaniu flotami samochodowymi

2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

3. Ochrona środowiska

4. Opiniowanie i popularyzowanie produktów i usług wspierających zarządzanie flotami pojazdów

5. Wspieranie inicjatyw i aktywności społecznej członków Stowarzyszenia

6. Integrację środowiska zarządców flot samochodowych

 

Cele SKFS realizowane są przez:

1. Organizowanie szkoleń i spotkań członków SKFS

2. Wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy członkami SKFS

3. Współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi

4. Organizowanie szkoleń i programów szkoleniowych dla kierowców poruszających się samochodami służbowymi

5. Wykorzystywanie w eksploatacji pojazdów materiałów, które w możliwie niewielkim stopniu wpływają na zanieczyszczenie środowiska