Używasz przeglądarki Internet Explorer 6, która nie jest wspierana nawet przez producenta.
W związku z tym, cześć funkcjonalności serwisu może być dla Ciebie niedostępna.
Radzimy zainstalowanie nowszej wersji Internet Explorera (zobacz tu) lub innej przeglądarki (zobacz tu lub tu).
...
 

DSV Solutions

Specjalizujemy się w kompleksowych rozwiązaniach logistyki magazynowej. Oferujemy zarówno rozwiązania indywidualne, jak i ustandaryzowany serwis logistyczny. Projektując nasze usługi, uwzględniamy specyfikę każdego Klienta i jego oczekiwania wobec outsourcingu procesów logistycznych. Wynikiem tego jest obsługa szyta na miarę potrzeb i zwiększająca ogólną efektywność działalności naszych partnerów.

Zarządzamy łańcuchem dostaw, integrując wszystkich jego uczestników i zapewniając niezakłócony przepływ informacji. Zakres naszych usług obejmuje całość procesu logistycznego na wszystkich poziomach planowania.

Integralną częścią naszych rozwiązań są operacje magazynowe, zarządzanie zapasami i dystrybucja. Nasze główne atuty to międzynarodowe doświadczenia we wdrażaniu projektów logistycznych, a także w zarządzaniu sprzedażą, zapasami i dystrybucją, wsparte zastosowaniem profesjonalnych narzędzi informatycznych.