Używasz przeglądarki Internet Explorer 6, która nie jest wspierana nawet przez producenta.
W związku z tym, cześć funkcjonalności serwisu może być dla Ciebie niedostępna.
Radzimy zainstalowanie nowszej wersji Internet Explorera (zobacz tu) lub innej przeglądarki (zobacz tu lub tu).
...
 

Data Group Consulting

Branże:  
Doradztwo

Data Group Consulting jest agencją badań rynkowych. DGC specjalizuje się w zaspokajaniu zapotrzebowania na informacje rynkowe o klientach korporacyjnych (w relacjach B2B). Misją firmy jest dostarczanie użytecznych informacji rynkowych menedżerom poszczególnych dziedzin zarządzania przedsiębiorstwem: zaczynając od zarządzania zasobami ludzkimi a kończąc na zarządzaniu łańcuchem dostaw. Stąd wynika współpraca z stowarzyszeniami, izbami gospodarczymi oraz mediami. Podstawową specjalizacją są badania rynku usług logistycznych. Najbardziej znanym projektem DGC jest badanie satysfakcji klientów Operator Logistyczny Roku, realizowane nieprzerwanie od 2002 r. w formie pozwalającej na pełną porównywalność wyników. W innym powtarzalnym (od 2006 r.) badaniu o nazwie Top500 poddawane są analizie wyniki finansowe wszystkich liczących się na rynku firm logistycznych, aby ukazać warunki prowadzenia efektywnej działalności gospodarczej przez firmy tej branży w Polsce. Głównym celem innego jeszcze badania DGC o charakterze cyklicznym, Barometr Logistyki i Transportu (od 2009 r.), jest dostarczanie jak najbardziej aktualnych danych oraz prognozy wyników branży.