Używasz przeglądarki Internet Explorer 6, która nie jest wspierana nawet przez producenta.
W związku z tym, cześć funkcjonalności serwisu może być dla Ciebie niedostępna.
Radzimy zainstalowanie nowszej wersji Internet Explorera (zobacz tu) lub innej przeglądarki (zobacz tu lub tu).
...
 

4LS sp. z o.o.

Firma 4LS Jest producentem i dostawcą systemów informatycznych wspomagających zarządzanie łańcuchem dostaw.

Naszą misją jest dostarczanie wydajnych, nowoczesnych systemów informatycznych, zaspokajających indywidulane potrzeby biznesowe Naszych partnerów.

 

Naszym produktem jest system 4LS/Genetix przeznaczony do obsługi firm logistycznych oraz spedycji ze szczególnym nastawieniem na logistykę produkcji oraz dystrybucję towarów.

Kluczowym elementem systemu jest moduł wielokryterialnej optymalizacji w zakresie planowania tras dystrybucji towarów oraz planowania załadunku przestrzennego pojazdów. Firma jest autorem algorytmów optymalizujących wspomniane wyżej zagadnienia.

 

System 4LS/Genetix to kompleksowe rozwiązanie IT dedykowane dla logistyki dystrybucji. Narzędzia nakierowane na optymalizację zakładają w swoim działaniu, że proces optymalizacji to nie tylko wyliczenie planu. To proces ciągły, który zwykle od tego się zaczyna jednak trwa aż do momentu uzyskania potwierdzenia realizacji złożonego zlecenia. Składa się on z następujących etapów: optymalizacja i planowanie, realizacja planu, rozliczenie. W procesie tym istotną rolę pełnią również narzędzia komunikacyjne (połączenia z giełdą, serwer SMS) oraz integracji z systemami zewnętrznymi.

 

Moduł Genetix/APO jest narzędziem przeznaczonym do przygotowania i optymalizacji planów dystrybucji towarów. Optymalizacja dokonywana jest w dwóch podstawowych obszarach:

· optymalizacja tras pojazdów,

· optymalizacja załadunku pojazdu 3D.

 

Moduł Genetix/SCE to oprogramowanie wpierające sprawną realizację planu dystrybucji. Jego funkcje pozwalają na sprawne zarządzanie procesem, unikanie błędów i zapewniają dokładny przegląd sytuacji. Na podstawie planów generowanych w module optymalizacji (APO) system tworzy przesyłki oraz trasy. Dane te przetwarzane są kolejno przez planistów, spedytorów oraz działy odpowiedzialne za załadunek i wysyłkę towaru.

 

System 4ls/Genetix rozszerza funkcjonalność ERP o dynamiczne planowanie tras oraz załadunku pojazdu. Skraca czas przygotowania towarów do wysyłki. Redukuje liczbę pojazdów obniżając koszty operacyjne. Cel firmy 4ls został osiągnięty - moduły systemu 4ls/Genetix wykonują kompleksowo zadania planowania dystrybucji towarów.

 

 

Dołącz do nas:

- udostępniamy rozwiązanie w modelu usługowym system as a service,

- zapewniamy dostępność systemu przez nasze data center,

- zadbamy o bezpieczeństwo Twoich danych – udostępniamy dostęp do systemu również przez kanał VPN,

- będziemy z Tobą przez cały czas trwania umowy,

- świadczymy pełne wsparcie techniczne dla użytkowników końcowych,

- otrzymujesz dostęp do aktualizacji systemu i map cyfrowych.