Używasz przeglądarki Internet Explorer 6, która nie jest wspierana nawet przez producenta.
W związku z tym, cześć funkcjonalności serwisu może być dla Ciebie niedostępna.
Radzimy zainstalowanie nowszej wersji Internet Explorera (zobacz tu) lub innej przeglądarki (zobacz tu lub tu).
...

Systemy SCM – wsparcie dla zarządzania łańcuchem dostaw
 •   

5 stycznia 2018   Marek Wiązowski, Quantum Qguar
Systemy SCM – wsparcie dla zarządzania łańcuchem dostaw Coraz większa złożoność łańcuchów dostaw, doprowadziła do powstania, a następnie dynamicznego rozwoju oprogramowania służącego do zarządzania nimi. Systemy te, określane jako SCM (Supply Chain Management), stanowią zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą aplikacji, przeznaczonych do obsługi poszczególnych elementów łańcucha dostaw.
 

Systemy wchodzące w skład pakietów SCM, podzielić można na dwie grupy rozwiązań. Pierwsza z nich nosi nazwę Supply Chain Planning (SCP). Stanowi je oprogramowanie przeznaczone do prognozowania i planowania strategicznego. Druga grupa, określana jako Supply Chain Execution (SCE), pozwala na szczegółową kontrolę procesów wewnątrz łańcucha logistycznego.

Systemy do planowania w łańcuchu dostaw (SCP)

Systemy wchodzące w skład rozwiązań SCP, pozwalają koordynować procesy związane z zamówieniami i dystrybucją towarów, uwzględniając przy tym rzeczywiste możliwości i ograniczenia przedsiębiorstwa. Pozwalają zarządzań zamówieniami od poddostawców i klientów, dostosowując do nich poziom produkcji, równoważąc popyt i podaż. Systemy te, umożliwiają podczas planowania porównanie różnych scenariuszy, generowanych dzięki analizom typu co-jeśli? W zakresie swoich funkcji, systemy SCP mogą udzielać wsparcia takim obszarom jak:

 • Prognozowanie sprzedaży
 • Planowania zapasów
 • Planowanie zdolności produkcyjnych
 • Planowanie zapotrzebowania dystrybucji (DRP) – planowanie zapotrzebowania na każdym poziomie sieci dystrybucji, od poszczególnych punktów sprzedaży po magazyn centralny. Dzięki tym kalkulacjom, możliwe jest precyzyjne dostosowanie produkcji do poziomu popytu.
 • Cykl życia produktu – wsparcie zarządzanie życiem produktu od utworzenia koncepcji, przez fazę projektową i etap produkcji, aż po wycofanie z rynku i utylizację.
 • Zrządzanie zapasami odbiorcy (Vendor-managed inventory) – sytuacja, w której ilość dostarczanych towarów nie opiera się na zamówieniach od odbiorców, a na decyzjach ściśle współpracujących z nimi dostawców. Decyzje te oparte są na informacjach o wynikach sprzedaży i poziomie stanów magazynowych udostępnianych przez odbiorców.

Systemy kontroli realizacji w łańcuchu dostaw (SCE)

Aplikacje SCE, koncentrują się natomiast na zadaniach monitorowania i kontroli realizacji poszczególnych procesów. Zwiększają one transparentność, umożliwiają poszukiwanie wąskich gardeł i obszarów do optymalizacji. Ograniczają również pole dla ewentualnych błędów, czy nadużyć ze strony pracowników. Do oprogramowania SCE, zaliczają się takie rozwiązania jak:

 • Systemy MES (Manufacturing Execution System) – pozwalające m.in. śledzić, kontrolować i raportować wszelkie informacje związane z realizacją zleceń produkcyjnych. Zapewniają bieżący i zgodny z rzeczywistością dopływ informacji o postępie realizacji zleceń, wykorzystanych komponentach czy negatywnych zdarzeniach w obrąbie hali produkcyjnej.
 • Systemy WMS (Warehouse Management System) – pozwalające rejestrować i kompleksowo zarządzać operacjami magazynowymi, dostarczając jednocześnie narzędzi do optymalizacji pracy magazynu.
 • Systemy TMS (Transport Management System) – służące kompleksowemu zarządzaniu flotą pojazdów i zleceniami transportowymi, w tym także intermodalnymi. Pozwalają optymalizować zadania transportowe i wybierać najlepsze scenariusze realizacji zleceń.

Szczególną rolę wśród aplikacji do zarządzania łańcuchem dostaw pełni system APS (Advanced Planning and Scheduling), którego funkcje znajdują się na styku rozwiązań SCP i SCM. Z jednej strony pozwala on na poziomie operacyjnym zarządzać harmonogramem produkcji, z drugiej dostarcza informacje o zaangażowaniu zasobów wytwórczych, wykorzystywane następnie przy planowaniu długofalowym w aplikacjach SCP.

Dzięki komunikacji pomiędzy poszczególnymi systemami wchodzącymi w skład rozwiązań SCM, przedsiębiorstwa zyskują kompletny, spójny i wiarygodny obraz przepływu towarów w ramach łańcucha dostaw. Dzięki tym rozwiązaniom, firmy uzyskują większą kontrolę i możliwość optymalizacji procesów logistycznych, a także ograniczają koszty. Możliwa do uzyskania integracja pomiędzy poszczególnymi aplikacjami wchodzącymi w skład rozwiązań SCM, pozwala uniknąć ryzyka posiadania nieprawidłowych, niezgodnych ze sobą danych w różnych systemach.

Od specyfiki, poziomu rozwoju i zakresu działalności danej firmy zależy, które z rozwiązań pakietu SCM (Supply Chain Management) są jej potrzebne. Należy pamiętać, że ze względu na ich rozmiar (zasięg) i wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, systemy SCM korzystniej jest wdrażać etapami, w celu uniknięcia chaosu i dezorganizacji pracy. Warto zatem bliżej przyjrzeć się możliwościom poszczególnych aplikacji SCM, a następnie zastanowić się, które z nich byłyby przydatne w firmie już dziś, a które mogą stać się takimi w przyszłości.

 •   
Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Serwisu.

Komentarze

Aby komentować, musisz się zalogować.