Używasz przeglądarki Internet Explorer 6, która nie jest wspierana nawet przez producenta.
W związku z tym, cześć funkcjonalności serwisu może być dla Ciebie niedostępna.
Radzimy zainstalowanie nowszej wersji Internet Explorera (zobacz tu) lub innej przeglądarki (zobacz tu lub tu).
...

Logistyka 4PL w sieciach transportowych
  •   

4 stycznia   Julian Schulcz, Maria Samuel, 4flow management
Logistyka 4PL w sieciach transportowych Wszystkie firmy muszą nadążać za rosnącymi wymaganiami dotyczącymi łańcuchów dostaw. Globalny charakter działań związanych z zakupami, produkcją i sprzedażą, rosnąca ilość materiałów i przepływ informacji nieustannie zwiększają zapotrzebowanie na transport i systemy IT. Sieci łańcuchów dostaw, pomimo niestabilnego popytu na transport, nadal projektowane są statycznie, a szeroki zakres systemów informatycznych w połączeniu z niewystarczającą integracją aktywów (samochodów ciężarowych) sprawia, że pełna przejrzystość jest trudna do osiągnięcia. Istnieje jednak wiele sposobów na pokonanie tych trudności.
 

Z organizacyjnego punktu widzenia ważne jest rozróżnienie między funkcjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, ponieważ outsourcing często wybierany jest w przypadku procesów, które nie odzwierciedlają podstawowych kompetencji firmy.

Atrakcyjną opcją jest często partnerstwo, ponieważ łączy w sobie oba podejścia – wewnątrzfirmowe i outsourcingowe. Celem partnerstwa jest optymalizacja całego procesu w perspektywie długoterminowej. We wszystkich przypadkach partnerzy muszą wcześniej ustalić, że nie mają konfliktu interesów.

Na rynku logistycznym potencjalni partnerzy to zarówno poszczególni przewoźnicy, jak i dostawcy usług logistycznych 4PL (Rycina 1). W ramach łańcucha wartości 4PL wykorzystuje swą niezależność, wynikającą z braku fizycznych zasobów logistycznych (floty, magazyny itp.), aby skupić się na zarządzaniu i koordynacji zaangażowanych stron. W rezultacie w logistyce 4PL można nieustannie optymalizować sieci o zmiennym zapotrzebowaniu - od planowania strategicznego i taktycznego, do codziennej optymalizacji opartej na rzeczywistych potrzebach transportowych.

Charakterystyka i zalety dostawcy usług 4PL

Dostawca usług 4PL powinien oferować zintegrowany, kompleksowy proces zarządzania łańcuchem dostaw, dostarczany klientowi w sposób modułowy. Podstawową kompetencją dostawcy usług 4PL jest integrowanie, planowanie i zarządzanie procesami logistycznymi w celu dynamicznej optymalizacji łańcuchów dostaw swoich klientów.

Usługi i kompetencje

Niezależnie od pożądanego poziomu wdrożenia, system 4PL powinien być gotowy do prowadzenia całego procesu zarządzania łańcuchem dostaw, w tym strategicznego projektowania sieci, operacyjnego zarządzania transportem, strategicznego zamawiania usług, fakturowania frachtu i zarządzania zapasami. Ta metoda ułatwia zintegrowane podejście do procesu i gwarantuje, że wiedza specjalistyczna dostawcy usług 4PL nie ogranicza się do planowania i obsługi sieci. Dzięki potwierdzonemu doświadczeniu w planowaniu i optymalizacji, dostawca 4PL powinien znać bieżące trendy w logistyce i być gotowym do wprowadzenia nowatorskich koncepcji w sposób pragmatyczny.

Systemy i procesy

Logistyka 4PL powinna działać w ramach umożliwiających efektywne planowanie, optymalizację, zarządzanie i rozwój procesów logistycznych. Dobry dostawca 4PL oferuje każdemu klientowi najbardziej właściwe dla niego rozwiązania oparte na standardowych modułach. Aby wesprzeć ten proces, dostawca usług 4PL potrzebuje systemów, które:

  • zarządzają złożonością w planowaniu i zarządzaniu,
  • wspierają wszystkie regiony świata i wszystkie środki transportu,
  • integrują partnerów w łańcuchu dostaw,
  • bez problemu realizują wieloelementowe procesy,
  • zapewniają przejrzystość w zakresie świadczenia usług dla systemów globalnych.

Klient czerpie korzyści z szerokiego doświadczenia i bazy klientów dostawcy 4PL. Koszty niezbędnych inwestycji w procesy oraz IT rozkładają się na wielu klientów, co napędza ciągły postęp i rozwój IT.

Jakość i przejrzystość

Aby zapewnić jakość i zwiększyć przejrzystość, dostawca 4PL powinien zaoferować swoim klientom znormalizowany i uporządkowany system raportowania. Kiedy firma przekazuje znaczną część swojej logistyki, szczególnie ważne jest, aby dostawca usług 4PL zdawał klientowi regularne sprawozdania za pomocą karty wyników lub wspólnie zdefiniowanego systemu kluczowych wskaźników wydajności (KPI). Zapewnione powinno być monitorowanie procesu oraz ciągła optymalizacja sieci na podstawie zebranych danych.

Ekspertyza rynkowa

Dostawca usług 4PL powinien być ekspertem w zakresie usług logistycznych i posiadać doskonałą znajomość rynku we wszystkich sektorach istotnych dla klienta. Optymalne koszty i usługi można osiągnąć tylko dzięki uwzględnieniu specyfiki i wymagań istotnych dla klienta branż. Konkurencja regionalna na rynku usług logistycznych jest kolejnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę. Ponieważ dostawca 4PL zwykle zarządza sieciami kilku klientów jednocześnie, możliwa jest anonimowa wymiana wiedzy o rynku pomiędzy zespołami klientów, przy jednoczesnym poszanowaniu poufności.

Neutralność

Najważniejsza jest neutralność - dostawca 4PL powinien mieć ten sam cel, co jego klient. Najczęściej celem jest po prostu obniżenie kosztów logistyki i procesów przy jednoczesnym podniesieniu jakości procesów i poziomu usług. Prawdziwy dostawca rozwiązań 4PL nie posiada aktywów i nie świadczy usług spedycyjnych.

Zamiast tego zarządza usługami logistycznymi w całości za pośrednictwem przewoźników i dostawców usług, pozostając jednocześnie niezależnym, aby skutecznie optymalizować cały łańcuch dostaw.

Po zleceniu dostawcy 4PL zarządzania transportem, klient nadal posiada wszystkie umowy z odpowiednimi usługodawcami, ale to dostawca usług 4PL zarządza usługodawcami w imieniu klienta, bez żadnych sprzecznych celów, które wynikałyby z obowiązków wewnętrznych.

Jak znaleźć odpowiedniego partnera dla SCM?
Wyzwania stojące przed klientem

Przed znalezieniem potencjalnego partnera ważne jest, aby zastanowić się nad swoją kulturą korporacyjną i przekonać się, czy szeroka współpraca jest możliwa. Często brak zaufania na początku współpracy zakorzeniony jest w lęku przed utratą w przyszłości niezależności. Zaufanie jest często niezbędne, gdy poufne informacje dotyczące sieci lub kosztów transportu mają być wymieniane i omawiane jeszcze przed uruchomieniem operacyjnym.

Kolejną barierą do przezwyciężenia jest strach przed utratą indywidualnych kompetencji. Partnerzy mogą wcześnie przeciwdziałać tej dynamice, pracując wspólnie na różnych poziomach organizacyjnych, dzieląc się doświadczeniem i budując sieć zaufania - wspólne uczenie się wzmacnia umiejętności pracowników i buduje zaufanie do partnerstwa. Posiadanie wspólnego celu i współpraca od samego początku zapobiega utracie kontroli, która jest zwykle postrzegana jako ryzyko konwencjonalnego outsourcingu.

Udane partnerstwo opiera się na odpowiednim dopasowaniu

Potrzeba odpowiedniego partnera, aby odnieść trwały sukces i pokonywać przeszkody. Badanie kryteriów takich jak oferty usług, kompatybilność kulturowa, doświadczenie, kwalifikacje pracowników, modele rozliczeń i koszty mogą być pomocne w procesie selekcji. Ocena ta pomaga określić potencjalny wysiłek wdrożeniowy związany z danym partnerem.

Kluczowym warunkiem długoterminowej, udanej współpracy jest znalezienie niezależnego partnera bez konfliktów interesów. Jako neutralny partner dostawca rozwiązań 4PL może samodzielnie zaprojektować i stale optymalizować sieć łańcucha dostaw klienta, wybierając najlepszych dostawców przy optymalnych kosztach.

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę nieustanny nacisk na obniżanie kosztów i zmienny popyt w obrębie sieci, warto podjąć wysiłek, aby znaleźć odpowiedniego dostawcę 4PL. Neutralni partnerzy oferują bardzo duży potencjał w zakresie koncepcji kompleksowego projektowania i optymalizacji dzisiejszych sieci logistycznych. Posiadanie partnera o specjalistycznej wiedzy rynkowej i szerokiej gamie interfejsów IT stanowi wyraźną przewagę nad konkurencją - istniejące partnerstwa 4PL, udokumentowane doświadczenie i odpowiedni zespół dają pewność w obliczu nowych wyzwań. Ponadto, wysiłki wdrożeniowe zostają ograniczone dzięki istniejącym systemom informatycznym 4PL, takim jak narzędzia do projektowania sieci i operacyjne systemy zarządzania transportem. Biorąc pod uwagę koszty podejmowania prób wypełnienia luk wewnątrz firmy, ryzyko związane z kosztami zlecenia dostawcy usług 4PL zarządzania transportem jest minimalne, również dzięki elastycznym modelom rozliczeń 4PL i już istniejącym procesom.

Ponieważ perspektywa oszczędności często osiąga dwucyfrowy zakres procentowy w ciągu zaledwie kilku miesięcy, a także trwałą poprawę wydajności sieci, jasne jest, że firmy stojące przed obecnymi wyzwaniami w zakresie logistyki mogą w znacznym stopniu skorzystać na partnerstwie z dostawcami usług 4PL.

 

 

4flow management to dostawca 4PL oferujący zintegrowany system zarządzania transportem (iTMS). Jako całościowy, zintegrowany proces łańcucha dostaw i rozwiązanie informatyczne o wysokim stopniu automatyzacji, iTMS pozwala klientom wybierać poszczególne moduły zgodnie z ich potrzebami. Pełny obraz procesu obejmuje planowanie i wdrażanie sieci transportowej, codzienne zamawianie i optymalizację rzeczywistych przewozów, a także obsługę wyjątków i kosztów transportu. Wszystkie dane są gromadzone w celu monitorowania wydajności, a dalsze udoskonalenia można zidentyfikować poprzez kompleksowe raportowanie. Więcej o firmie na stronie: www.4flow.com

 

 

 

Załączniki

Ryc. 1. Różne rodzaje usług logistycznych i dotyczące ich odpowiednie usługi oraz aktywa
Ryc. 1. Różne rodzaje usług logistycznych i dotyczące ich odpowiednie usługi oraz aktywa
Ryc. 2. Tylko neutralne usługi dostawcy rozwiązań 4PL zapewniają najbardziej efektywną optymalizację kosztów
Ryc. 2. Tylko neutralne usługi dostawcy rozwiązań 4PL zapewniają najbardziej efektywną optymalizację kosztów
Ryc. 3. Korzyści wynikające ze współpracy z usługodawcą 4PL
Ryc. 3. Korzyści wynikające ze współpracy z usługodawcą 4PL
  •   
Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Serwisu.

Komentarze

Aby komentować, musisz się zalogować.