Używasz przeglądarki Internet Explorer 6, która nie jest wspierana nawet przez producenta.
W związku z tym, cześć funkcjonalności serwisu może być dla Ciebie niedostępna.
Radzimy zainstalowanie nowszej wersji Internet Explorera (zobacz tu) lub innej przeglądarki (zobacz tu lub tu).
...

OC zawodowe przewoźnika jako odpowiedź na wymogi rozporządzenia 1071/2009 przy ubeganiu się o licencje
  •   

15 sierpnia 2012   Jerzy Różyk - CDS
OC zawodowe przewoźnika jako odpowiedź na wymogi rozporządzenia 1071/2009 przy ubeganiu się o licencje W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r., ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego Dyrektywę Rady 96/26 WE, zmieniły się dość radykalnie zasady wydawania licencji na drogowy przewóz towarów oraz wypisów z posiadanych licencji.
 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 tego rozporządzenia, podmioty ubiegające się o licencję lub wypisy z licencji, od 1 stycznia 2012 r. muszą posiadać odpowiednią zdolność finansową, aby „być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe”. Art. 7 ust. 1. nakłada na przewoźników obowiązek wykazania takiej zdolności finansowej rocznymi sprawozdaniami finansowymi, poświadczonymi przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę.

W drodze odstępstwa od art. 7 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia, art. 7 ust 2 daje przewoźnikom możliwość wykazania swojej zdolność finansowej za pomocą „…zabezpieczenia, takiego jak gwarancja bankowa lub ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, …”.

Rozporządzenie daje zatem możliwość potwierdzania owej zdolności finansowej ubezpieczeniem odpowiedzialności zawodowej. GITD stoi jednak na stanowisku, że jeżeli zabezpieczeniem ma być ubezpieczenie to powinno ono obejmować „… roszczenia jakie powstają lub mogą powstać w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorstwa transportowego.”.

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego (dawny BOTM) oraz Starostwa Powiatowe, przy przyjmowaniu wniosków o licencję lub wypis NIE AKCEPTUJĄ więc zabezpieczenia w postaci polis OCP i AC.

Odpowiedzią rynku ubezpieczeniowego jest stworzenie produktu, który według opinii GITD spełnia wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) nr 1071/2009 w kwestii dokumentowania zdolności finansowej przy ubieganiu się o licencję lub wypis.

Takim produktem akceptowanym przez Bds.TM oraz Starostwa Powiatowe jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej przewoźnika drogowego opracowane przez Generali TU SA oraz węgierskiego ubezpieczyciela notyfikowanego w Polsce, CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.

 

I choć taka polisa stanowi dla przewoźników dodatkowy koszt, zamyka ponad półroczny etap ewolucji naszego systemu i daje podmiotom, które chcą rozpocząć lub kontynuować tego typu działalność, dość spore ułatwienie przy uzyskiwaniu licencji i wypisów. Póki co, pod rządami obowiązującej ustawy o transporcie drogowym i wobec stanowiska GITD w najbliższym czasie w tym zakresie nie powinno się nic zmienić.  Co przyniesie nowela ustawy o transporcie drogowym, tego to już nawet najstarsi górale nie wiedzą.

 

A o to, gdzie można zawrzeć takie ubezpieczenie, z całą pewnością zadbają sami zainteresowani.

 

Sprawdź: 

http://www.cds-odszkodowania.info/ubezpieczenia-transportowe/

 

 

  •   
Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Serwisu.

Komentarze

Aby komentować, musisz się zalogować.