Używasz przeglądarki Internet Explorer 6, która nie jest wspierana nawet przez producenta.
W związku z tym, cześć funkcjonalności serwisu może być dla Ciebie niedostępna.
Radzimy zainstalowanie nowszej wersji Internet Explorera (zobacz tu) lub innej przeglądarki (zobacz tu lub tu).
...

Inteligentne przedsiębiorstwo
  •   

14 czerwca 2018   Kinga Wiśniewska
Inteligentne przedsiębiorstwo Niemal 50% firm wykorzystuje jedynie połowę potencjału w zakresie użytkowania danych z różnych źródeł. Tak wynika z wyników globalnej ankiety „Intelligent Enterprise Index” (Wskaźnik Inteligentnego Przedsiębiorstwa) przeprowadzonej przez firmę Zebra Technologies Corporation (NASDAQ: ZBRA), lidera na rynku komputerów mobilnych, skanerów oraz drukarek kodów kreskowych.
 

Celem badania było przeanalizowanie, na jakim etapie znajdują się firmy zmierzające w kierunku inteligentnego przedsiębiorstwa – w jaki sposób łączą świat realny z cyfrowym, żeby zwiększyć widoczność zasobów i zachodzących procesów, poprawić wydajność i przyspieszać wzrost. Jak wynika z ankiety, 48% firm jest w trakcie działań przybliżających je do miana inteligentnego przedsiębiorstwa – osiągają one od 50 do 75 punktów w ogólnym wskaźniku. Zaledwie 5% ze wszystkich przebadanych firm to przedsiębiorstwa w pełni „inteligentne”, które tworzą cyfrową reprezentację obiektów fizycznych w celu zapewnienia lepszej widoczności procesów i gromadzenia wartościowych danych.

Wskaźnik Inteligentnego Przedsiębiorstwa powstał, aby umożliwić ocenę stopnia nowoczesności firmy oraz realizacji założeń definiujących współczesne inteligentne przedsiębiorstwo. Kryteria obejmują m.in. wizję IoT oraz plan wdrażania nowych technologii w kontekście personelu, jak również zaangażowanie przedsiębiorstwa w uzyskanie zwrotu z inwestycji w IoT. Członkowie kadry kierowniczej wyższego szczebla, eksperci branżowi i osoby odpowiedzialne za tworzenie polityki działalności określili te kryteria w 2016 roku podczas Strategic Innovation Symposium: The Intelligent Enterprise prowadzonym przez firmę Zebra we współpracy z Centrum Technologii i Przedsiębiorczości na Harwardzie (Technology and Entrepreneurship Center at Harvard – TECH).

Podstawę inteligentnego przedsiębiorstwa tworzą rozwiązania technologiczne, które integrują technologię cloud computing, mobilność oraz Internet Rzeczy w sposób umożliwiający automatyczne pozyskiwanie informacji z zasobów przedsiębiorstwa. Dane operacyjne dotyczące tych zasobów – w tym statusy, informacje o ich lokalizacji czy stopniu wykorzystania, jak również deklarowanych preferencjach – są następnie analizowane, w celu uzyskania wartościowych danych. Można je w odpowiedniej chwili przekazać właściwym osobom, które w efekcie są w stanie podejmować w czasie rzeczywistym i bez opóźnień lepsze decyzje.

Wyniki ankiety

Wiedza

Firmy posiadają wizję IoT (Internet of Things), a inwestycje w Internet Rzeczy mają rosnąć. 42% firm wydaje rocznie ponad 1 mln USD na IoT – przeciętnie w ciągu roku inwestowane jest 3,1 mln USD. 75% przedsiębiorstw przewiduje wzrost wydatków w tym zakresie w przeciągu od roku do dwóch lat. 42% firm przewiduje, że wzrost inwestycji w IoT wyniesie 11-20%. Należy zauważyć, że 57% przedsiębiorstw ma konkretną wizję IoT oraz realizuje obecnie plany związane z wykorzystaniem tej technologii. O ile jedynie 36% przedsiębiorstw wdrożyło obecnie IoT w skali całej firmy, oczekuje się, że w przyszłości odsetek ten wzrośnie do 62%.

 

Doświadczenie i zaangażowanie

Doświadczenia klientów napędzają rozwój IoT. 70% firm jest zdania, że czynnikiem, który najskuteczniej stymuluje inwestycje w IoT, jest poprawa doświadczeń klientów. Oczekuje się, że w przyszłości najważniejszymi czynnikami będą: zwiększanie dochodu (53%) oraz wejście na nowe rynki (51%).

Zaangażowanie przedsiębiorstwa w realizację koncepcji IoT jest kluczowe, ale należy poświęcić również uwagę zagadnieniom kultury biznesowej. W 77% firm istnieje metoda pomiaru zwrotu z inwestycji w ich plan IoT. Natomiast 71% ma plany IoT, które uwzględniają związane z ich wdrożeniem zmiany kulturowe oraz zmiany procesowe.

 

Pracownicy a IoT

W wielu firmach brakuje planu uwzględniającego przyjęcie nowych technologii przez pracowników. Ponad 50% firm oczekuje oporu ze strony pracowników wobec wprowadzenia rozwiązania IoT. Firmy te nie mają jednocześnie planu na rozwiązania tego problemu. Tylko 21% przedsiębiorstw, które spodziewają się oporu pracowników wobec wprowadzanych rozwiązań, ma taki plan.

 

Dostęp do informacji

Pracownicy mają dostęp do informacji, ale można zrobić więcej. Około 70% firm udostępnia swoim pracownikom informacje pochodzące z rozwiązań IoT częściej niż raz dziennie. Z tego ponad dwie trzecie udostępnia je w czasie rzeczywistym lub tylko z niewielkim opóźnieniem. Jednak tylko 32% dostarcza przydatne przy podejmowaniu decyzji informacje do wszystkich pracowników. Informacje są rozpowszechniane przez e-mail (69%) lub jako dane nieprzetworzone (62%).

- W „Inteligentnym Przedsiębiorstwie” wykorzystuje się związki między światem realnym i cyfrowym w celu poprawienia widoczności procesów i wykorzystania przydatnych przy podejmowaniu decyzji danych. Pozwala to na poprawę doświadczeń klientów, zwiększenie wydajności operacyjnej oraz powstawanie nowych modeli biznesowych. Ze względu na fakt, że jest to kierunek, w którym podążają przedsiębiorstwa, chcieliśmy zobaczyć, na jakim etapie jest większość firm. Jak widać, wiele przedsiębiorstw jest jeszcze w trakcie tworzenia strategii IoT, widzimy jednak segmenty, w których cele skonkretyzowały się, a rozwiązania są dynamicznie wdrażane – mówi Tom Bianculli, Chief Technology Officer, Zebra.

 

O ankiecie:

Ankieta online została przeprowadzona między 3 a 23 sierpnia 2017 r. wśród przedstawicieli przedsiębiorstw z takich branż i sektorów jak transport i logistyka, służba zdrowia, sektor produkcyjny oraz handel detaliczny. Wywiady zostały przeprowadzone łącznie wśród 908 osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji w sferze IT z 9 krajów, w tym z: USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Meksyku, Brazylii, Chin, Indii i Australii/Nowej Zelandii.

 

Oprac. KW

  •   
Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Serwisu.

Komentarze

Aby komentować, musisz się zalogować.